ปรับแต่งให้เซิร์ฟเวอร์แรง รองรับโหลดสูงด้วย Reverse-proxy NGINX

โดยปกติแล้ว เราคุ้นเคยกับการใช้งาน apache สำหรับ web server กัน แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนา nginx ซึ่งมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่มีการส่งข้อมูลปริมาณสูง และเพื่อให้รองรับ concurrent จำนวนมาก ตัวอย่างเช่น instagram เองก็ใช้ nginx บน server

สำหรับผู้ที่ใช้งาน DirectAdmin สามารถทำ Reverse-proxy NGINX เพื่อให้ใช้งานร่วมกับ apache ได้ โดย nginx จะทำหน้าที่รับหน้าทุก request ที่เข้ามายัง Server ก่อน ถ้าจำเป็นต้องใช้งาน Apache จึงจะส่งต่อให้ Apache ทำงานต่อ การทำ Reverse-proxy NGINX จะทำให้เว็บประมวลผลและส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น แต่ก็จำเป็นต้องมี Memory (RAM) เพียงพอ ต่อการใช้งานครับ จากประสบการณ์แนะนำขั้นต่ำที่ 8GB ครับ

สำหรับผู้ที่ใช้งาน Custombuild 2 บน DirectAdmin ดำเนินการตามคำสั่งนี้ได้เลยครับ

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build update_da
./build set webserver nginx_apache
./build nginx_apache
./build rewrite_confs

 

Was this article helpful?

Related Articles