การเปิดใช้งาน register globals PHP

1. ภายในหน้า Control Panel DirectAdmin เข้า Select PHP version ที่ Advanced Features

DirectAdmin

2. เข้าเมนู Show PHP Settings

PHP Version

3. ในส่วนของ register_globals แก้ไข้ค่าเป็น On และกด Apply

register_globals

4. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วกด Save

save

Was this article helpful?

Related Articles