การปรับค่า php.ini และ PHP Extension ผ่าน DirectAdmin แบบง่ายๆ

การใช้งาน CMS บางตัวนั้นอาจมีการกำหนดขั้นต่ำของค่าต่างๆ เช่น memory_limit, post_max_size หรือ upload_max_filesize เป็นต้น การปรับค่าส่วนนี้ โดยปกติแล้ว ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางผู้ให้บริการเป็นผู้ดำเนินการให้ แต่ในระบบ Hosting ของ Thaidatahosting นั้น ได้จัดทำระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถปรับค่าได้ด้วยตัวเองอย่างยืดหยุ่นตามความต้องการ และสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่าย ดังนี้ครับ

กรณี ต้องการเปลี่ยน PHP Version สามารถเปลี่ยนได้ตามคู่มือ การเปลี่ยน PHP Version ด้วยตนเอง

1. Login Control Panel ของลูกค้าโดยผ่านทาง http://www.yourdomain.com:2222

2. เลือกเมนู Select PHP version

3. เลือก Show PHP Settings

4. ปรับเปลี่ยนค่าที่ต้องการ และกด Apply

5. เมื่อปรับค่าเรียบร้อยแล้วให้กด Save

6. เมื่อทำการ Save เรียบร้อยแล้วให้รอสักครู่ (ประมาณ 1-2 นาที) เพื่อให้เว็บไซต์ปรับเปลี่ยนเป็นค่าที่เราได้กำหนดไปใหม่ครับ

Was this article helpful?

Related Articles