การเพิ่ม Domain Pointer

Domain Pointer เป็นการนำโดเมนเนมอื่นๆเพิ่มเข้าไปในระบบ เพื่อให้มีการแสดงเว็บไซต์เหมือนกันกับโดเมนเนมที่จัดการเพิ่มโดเมนเนมดังกล่าวเข้าไป

1. เข้าจัดการได้ที่เมนู Advanced Features > Domain Pointers

2. เมื่อเพิ่มโดเมนเนม thaidata.cloud เข้าไปจะสามารถแสดงเว็บไซต์ในรูปแบบเดียวกันกับ thaidatahosting.com

3. เมื่อเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

*การเพิ่ม Domain Pointer นั้น โดเมนเนมที่เพิ่มเข้าไปดังกล่าว ต้องชี้ DNS มายังโฮสติ้งนั้นๆด้วย

Was this article helpful?

Related Articles