การลบไฟล์ที่เป็นตัวส่งสแปมออก Spam / Mulware

หากได้รับอีเมลแจ้งเตือน Warning: xxx emails have just been sent by username แสดงว่ามีการส่งอีเมลเกินจำนวนที่กำหนดไว้
กรณีนี้มี 2 สาเหตุ คือ

  • ลูกค้ามีการส่งอีเมลออกจริงจนครบที่กำหนดต่อวัน
  • มีสแปมส่งอีเมลออกจนครบหรือเกินที่กำหนด

1. กรณีที่เป็น สแปมส่งอีเมลออก สามารถเข้าสู่ระบบ Control Panel และเข้าไปดูที่แจ้งเตือน Message System ทางขวาบน

2. เลือกกดเข้าไปดูที่ระบบแจ้งเตือน (หากมีชื่อการแจ้งเตือนเดียวกัน สามารถกดเข้าไปดูการแจ้งเตือนใดก็ได้ แนะนำให้ดูแจ้งเตือนล่าสุด)

3. จากการแจ้งเตือน จะมีการบอกว่าอีเมลหรือสแปมส่งออกมาจากไฟล์ใด ส่งออกจำนวนเท่าไร

4. เมื่อทราบที่อยู่ไฟล์ที่ส่งออกสแปม เราก็จะสามารถเข้าไปลบไฟล์ดังกล่าวได้ทันที *แนะนำให้ backup ไฟล์เว็บไซต์แล้วดาวน์โหลดลงไปสแกนไวรัสที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นลบไฟล์บนเซิฟเวอร์ออกแล้วทำการอัปโหลดไฟล์ที่สแกนไวรัสแล้วขึ้นเซิร์ฟเวอร์ใหม่อีกครั้ง

Was this article helpful?

Related Articles