การ Backup & Restore ข้อมูลผู้ใช้บน DirectAdmin

การ Backup
1. หน้าจัดการหลัก Control Panel ของ DirectAdmin โดยเข้าที่เมนู Admin Backup/Transfer

DA_BackupMenu

2. จัดการเลือกผู้ใช้ที่ต้องการ Backup ข้อมูล และ path ที่จะเก็บไฟล์ Backup นั้น

DA_BackupMenu2

3. เมื่อกด Submit จะขึ้นข้อความแสดงดังนี้

DA_BackupMenu3

4. ขึ้นสถานะว่ากำลังดำเนินการ Backup

DA_BackupMenu4

5. หากระบบดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะขึ้นข้อความแจ้งเตือน

DA_BackupMenu5

DA_BackupMenu6

6. รายละเอียดที่อยู่ของไฟล์ Backup

DA_BackupMenu7

7. ดูที่อยู่ของไฟล์ ที่เมนู Files ตาม path ที่ตั้งไว้ในตอนแรก

DA_BackupMenu8

8. สามารถดาวน์โหลดไฟล์ผ่าน FTP

DA_BackupMenu9

9. คลิกขวาเพื่อเลือกดาวน์โหลด

DA_BackupMenu10

การ Restore
1. การ Restore ข้อมูล เข้าได้ที่เมนู Admin Backup/Transfer เช่นเดียวกัน

DA_BackupMenu

2. อัพโหลดไฟล์ Backup ที่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นไปยังโฮสติ้ง

DA_BackupMenu11

3. เลื่อนลงมาที่การจัดการหัวข้อ Restore Backup

DA_BackupMenu13

4. หลังจากกด Submit จะแสดงข้อความดังนี้

DA_BackupMenu15

5. รอจนระบบดำเนินการ Restore เสร็จ

DA_BackupMenu16

6. แจ้งการ Restore เสร็จสิ้น

DA_BackupMenu18

7. รายละเอียดการ Restore

DA_BackupMenu19

Was this article helpful?

Related Articles