การใช้งานระบบ virus & Malware Scan

Thaidatahosting มีระบบ virus & Malware Scan เพื่อใช้ในการสแกนหาไฟล์เว็บไซต์ที่อาจมีสคริปไวรัสมัลแวร์ฝังอยู่ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการและแก้ไขไฟล์เว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้นครับ

1. เมนูสำหรับเข้าใช้งานจะอยู่ที่หน้าแรกของระบบ DirectAdmin

2.  ระบบดังกล่าวจะมีการสแกนอัตโนมัติใน 24 ชั่วโมง

3. หากระบบสแกนพบไฟล์ไวรัสมัลแวร์จะมีการแจ้งเตือน

Was this article helpful?

Related Articles