การเข้าใช้งานด้วย Terminal

การ login ด้วย Terminal ของ Mac สามารถทำได้โดย

เลือกที่ Terminal

จากนั้นให้ใช้คำสั่ง ssh ตามด้วยชื่อ user@IPaddress เช่น [email protected]
และทำการใส่ Password ของ user ที่เลือกใช้งานครับ

Was this article helpful?

Related Articles