วิธีการลบเมล์ที่ค้างอยู่ใน Mail Queue

เมื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดนสแปมและมีการส่งเมล์ออกเป็นจำนวนมาก จนทำให้เมล์ค้างและไม่สามารถส่งออกได้ สามารถลบอีเมล์ที่ค้างทั้งหมดด้วยการใช้คำสั่ง

exim -bp | awk ‘/^ *[0-9]+[mhd]/{print “exim -Mrm ” $3}’ | sh

Was this article helpful?

Related Articles