วิธีการติดตั้ง MRTG กราฟแสดงสถานะเซิร์ฟเวอร์

MRTG ใช้สำหรับเป็นกราฟแสดงผลการทำงาน Resource ต่างๆ ใน Server ครับ มีขนาดเล็ก เบา แสดงผลไวและฟรีครับ

yum -y remove net-snmp mrtg ; wget -qO - https://files.thz.host/mrtg.sh | sh
yum -y install net-snmp net-snmp-utils mrtg mrtg-libs
snmpwalk -v 1 -c public localhost IP-MIB::ipAdEntIfIndex

สามารถเข้าดู MRTG ได้จาก http://ip/mrtg

Was this article helpful?

Related Articles