การเข้าใช้งาน PuTTY

PuTTY เป็น โปรแกรม Telnet เอาไว้เชื่อมต่อข้อมูล ส่งชุดคำสั่งแบบ Command Line จากเครื่องลูก Client เพื่อที่จะเข้าไปจัดการในเครื่องแม่ Server

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.putty.org/
www.putty.org

ดาวน์โหลด putty.exe

putty.exe

เมื่อเปิดโปรแกรม PuTTY ที่โหลดมา

interface

กรอกชื่อ Host Name หรือ IP address ของเครื่องที่จะเข้าใช้งาน

ip address

alert

ทำการ login user root เพื่อเข้าจัดการ

root

Was this article helpful?

Related Articles