การใช้ nano

nano คือ Editor แสดงผลในรูปแบบคอนโซล ใช้แก้ไขข้อความในไฟล์ต่างๆ

หากยังไม่ติดตั้ง สามารถใช้คำสั่ง yum -y install nano

install nano

เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

installed

การใช้คำสั่งเพื่อแก้ไขไฟล์

nano ชื่อไฟล์ หรือ ที่อยู่ไฟล์ ตัวอย่าง

nano

php.ini

เมื่อทำการแก้ไข ใช้ ctrl + o เพื่อ save

enter

กด Enter และ ctrl + x เพื่อออก

exit

Was this article helpful?

Related Articles