การเปิด Slow Query log MySQL Server

# nano /etc/my.cnf

ให้ทำการเพิ่มคำสั่งลงไปในไฟล์
log-slow-queries=/var/log/slow-query.log
log_queries_not_using_indexes

Was this article helpful?

Related Articles