การติดตั้ง NetHogs บน CentOS

Nethogs นับเป็น Network Monitoring Tools อีกตัวหนึ่งที่ได้ใจผมมากๆ ครับ มีขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย ไม่ต้องคอนฟิคยุ่งยาก ติดตั้งกันได้เลยครับ

rpm -Uhv http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
yum install nethogs -y

Was this article helpful?

Related Articles