การเปลี่ยน IP Address สำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ CentOS

  1. รีโมทเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วเปลี่ยนสิทธิ์เป็น root
  2. พิมพ์คำสั่ง setup [enter]
  3. เลือก Edit Devices [enter] แล้วเลือก eth0 (eth0) [enter] แก้ไขค่า Static IP, Netmask และ Default gateway IP ตามข้อมูลใหม่ แก้ไขเสร็จแล้วเลือก Ok [enter]
  4. เลือก Cencel เพื่อย้อนกลับไปที่หน้าแรก
  5. เลือก Edit DNS configurationon แก้ไขค่า Primary DNS และ Secondary DNS ตามข้อมูลใหม่ แก้ไขเสร็จแล้วเลือก Ok [enter]
  6. เลือก Save&Quit [enter]
  7. /etc/init.d/network restart [enter] รีสตาร์ทเน็ตเวิรค์เพื่อให้จำเลขไอพีใหม่

ระหว่างนี้ให้ Register Name Server ของโดเมนไปที่ไอพีเบอร์ใหม่

ตำแหน่งไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับเน็ตเวิร์ค
nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
nano /etc/resolv.conf
nano /etc/sysconfig/network

เมื่อเปลี่ยนไอพีเครื่องเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้ว ก็มาเปลี่ยนไอพีและไลเซ้นส์ของ DirectAdmin ครับ
=========================================================
การอัพเดทไลเซ้นส์ DirectAdmin
cd /usr/local/directadmin/scripts [enter]
./getLicense.sh 5202 53170 [enter]
/etc/init.d/directadmin restart [enter]

การเปลี่ยนเลขไอพีสำหรับ DirectAdmin
cd /usr/local/directadmin/scripts [enter]
./ipswap.sh ไอพีเก่า ไอพีใหม่ [enter]
reboot [enter] ถ้าไม่อยากรีบูตเครื่องก็รีสตาร์ทเซอร์วิสทุกตัวใหม่ เช่น httpd proftpd exim dovecot …

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงค์ครับ
Updating your DirectAdmin License manually – http://help.directadmin.com/item.php?id=30
How to change your server IP address – http://help.directadmin.com/item.php?id=250

Was this article helpful?

Related Articles