การเปลี่ยน Encoding ให้เป็น UTF-8

ทำการ SSH เข้าไปยัง Server โดยใช้ Telnet หรือ Putty

ใช้คำสั่งแก้ไขไฟล์

/usr/local/directadmin/data/skins/enhanced/lang/en/lf_standard.html

ค้นหาบรรทัดที่เขียนว่า

LANG_ENCODING=iso-8859-1

และแก้ไขเป็น

LANG_ENCODING=utf-8

ทำการ Save ก็เรียบร้อย

Was this article helpful?

Related Articles