การตั้งค่าเพื่อใช้งาน CLOUD E-MAIL บน ANDROID

สวัสดีค่ะ คู่มือนี้เป็นคู่มือเพื่อแนะนำการกำหนดค่าใช้งานระบบ Cloud E-mail ของไทยเดต้าโฮสติ้ง บนแอนดรอย์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบอีเมลได้บนอุปกรณ์แอนดรอยค่ะ

1. เข้าไปที่ Settings หรือ การตั้งค่า

Cloud E-mail Hosting

2. เลือก บัญชี

Cloud E-mail Hosting

3. ไปที่ เพิ่มบัญชี

Cloud E-mail Hosting

4. เลือก อีเมล

Cloud E-mail Hosting

5. กรอกอีเมล และรหัสผ่าน แล้วเลือก ตั้งค่าด้วยตัวเอง

Cloud E-mail Hosting

6. เลือก IMAP

Cloud E-mail Hosting

7. กรอกข้อมูล

  • ชื่อผู้ใช้ : กรอกชื่ออีเมล
  • รหัสผ่าน : กรอกรหัสผ่านที่ใช้ในการ Login อีเมล
  • เซิร์ฟเวอร์ : กรอก cloud-mail-mx1.thaidatahosting.com
  • พอร์ต : 143 แล้วเลือก ถัดไป

**สำหรับ Incoming mail Server และ Outgoing mail Server ให้ยึดตามอีเมลข้อมูลการใช้งานเท่านั้น

Cloud E-mail Hosting

8. กรอกข้อมูล

  • เซิร์ฟเวอร์ SMTP : cloud-mail-mx1.thaidatahosting.com
  • พอร์ต : 587
  • ชื่อผู้ใช้ : กรอกชื่ออีเมล
  • รหัสผ่าน : กรอกรหัสผ่านที่ใช้ในการ Login อีเมล แล้วเลือก ถัดไป

Cloud E-mail Hosting

9. เลือกความถี่ในการเข้าเช็คอีเมลขาเข้า และเลือก ถัดไป

Cloud E-mail Hosting

10. กรอกข้อมูล

  • ตั้งชื่อให้กับบัญชีนี้ : ชื่อที่ต้องการแสดงของบัญชีนี้ แนะนำใช้เป็นชื่ออีเมล
  • ชื่อของคุณ : เป็นชื่อที่จะแสดงเวลาที่ส่งข้อความขาออกแล้ว เลือก เสร็จสิ้น

Cloud E-mail Hosting

11. เข้าไปที่ Email หรือ อีเมล เพื่อเข้าใช้งานอีเมล

Cloud E-mail Hosting

12. แสดงจดหมายขาเข้า

Cloud E-mail Hosting

Was this article helpful?

Related Articles