การตั้งค่าใช้งานปฏิทิน Sync SmarterMail with the ANDROID Using aCalDAV

1. สำหรับ ANDROID ให้เข้าไปที่ Play Store ค้นหาแอปพลิเคชัน “aCalDAV”

2. เมื่อโหลดแอปพลิเคชัน aCalDAV เรียบร้อยแล้ว เข้าไปที่ “การตั้งค่า”

3. เลือกเมนู “เพิ่มบัญชี”

4. เลือกเมนู “aCalDAV” เพื่อตั้งค่าปฏิทินให้ซิงค์กันกับ Smartermail

5. กรอกข้อมูลอีเมลเพื่อให้ซิงค์กัน

  1. กรอกอีเมลที่ต้องการใช้อีเมลกับปฏิทิน
  2. กรอกรหัสผ่านอีเมล
  3. กรอก URL : https://cloud-mail-mx1.thaidatahosting.com/WebDAV
  4. ตั้งชื่อปฏิทินของอีเมล
  5. กรอกนาที ที่ต้องการอัพเดทข้อมูล

6. เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องเรียบร้อย จะแสดงปฏิทินอีเมลที่ต้องการ

7. เมื่อเข้าไปที่แอปพลิเคชันปฏิทินของเครื่องโทรศัพท์ จะแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ใน Calendar ใน Smartermail

8. ตัวอย่างรายละเอียดที่สร้างปฏิทินไว้ที่ webmail

9. เมื่อใกล้ถึงเวลาที่บันทึกปฏิทินไว้ จะได้รับข้อความแจ้งเตือนดังรูปภาพนี้

Was this article helpful?

Related Articles