การตั้งค่าเพื่อใช้งาน Cloud E-mail Open-Xchange บน iOS

สวัสดีครับ คู่มือนี้เป็นคู่มือเพื่อแนะนำการกำหนดค่าใช้งานระบบ Cloud E-mail ของไทยเดต้าโฮสติ้ง บน iOS เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบอีเมลได้บนอุปกรณ์ iOS ครับ
**สำหรับ Incoming mail Server และ Outgoing mail Server ให้ยึดตามอีเมลข้อมูลการใช้งานเท่านั้น

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Was this article helpful?

Related Articles