การตั้งค่าเพื่อใช้งาน Cloud E-mail Open-Xchange บน Android

สวัสดีครับ คู่มือนี้เป็นคู่มือเพื่อแนะนำการกำหนดค่าใช้งานระบบ Cloud E-mail ของไทยเดต้าโฮสติ้ง บน Android เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบอีเมลได้บนอุปกรณ์ Android ครับ
**สำหรับ Incoming mail Server และ Outgoing mail Server ให้ยึดตามอีเมลข้อมูลการใช้งานเท่านั้น

1. เข้าไปที่อีเมล

2. เลือก อื่นๆ

3. เพิ่มแอคเคาท์ใหม่ กรอกข้อมูลแล้วคลิก เข้าสู่ระบบ

4. เลือก บัญชี IMAP

5. กรอกข้อมูล

  • ชื่อผู้ใช้ : กรอกชื่ออีเมล
  • รหัสผ่าน : กรอกรหัสผ่านที่ใช้ในการ Login อีเมล
  • เซิร์ฟเวอร์ IMAP : กรอก imap.thaidatahosting.com
  • พอร์ต : 143 แล้ว

6. กรอกข้อมูล

  • เซิร์ฟเวอร์ SMTP : smtp.thaidatahosting.com
  • พอร์ต : 587
  • ชื่อผู้ใช้ : กรอกชื่ออีเมล
  • รหัสผ่าน : กรอกรหัสผ่านที่ใช้ในการ Login อีเมล แล้วคลิก เรียบร้อย

7. ตรวจสอบข้อความเข้า

8. ตรวจสอบข้อความที่ส่งแล้ว

9. เลือกเมนูเพื่อย้ายข้อมูลอีเมล

10. เลือก แก้ไข

11. เลือกอีเมล ทั้งหมด แล้วคลิก ย้าย

12. เลือกย้ายไปที่โฟลเดอร์ Sent Items

Was this article helpful?

Related Articles