ป้องกันอีเมลขยะด้วยการตั้งค่า SPF

สำหรับบริการ Cloud Business & Cloud Enterprise Email Hosting

สามารถตั้งค่า DNS SPF Record โดยใช้ค่า

v=spf1 include:_spf.mailhostbox.com ~all

เพื่อป้องกันอีเมลส่งออกเข้า Junk mail ของปลายทางได้เลยครับ

Was this article helpful?

Related Articles