การตั้งค่า Redirect ด้วย DirectAdmin

การตั้งค่าให้เว็บไซต์ทำการ Redirect ไปยัง URL ที่ต้องการ

1. Login เข้าสู่ระบบ DirectAdmin
2. เลือกเมนู Site Redirection

3. กรอกข้อมูล URL ที่ต้องการจะ Redirect (กรณีนี้ต้องการให้ http://domain.com ทำการ Redirect ไปยัง https://www.domain.com)

4. เมื่อทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าเว็บไซต์ที่ทำการตั้งค่าดู ว่าเว็บไซต์มีการ Redirect ไปยัง URL ที่ต้องการหรือไม่
*หากไม่มีการ Redirect สามารถแจ้งปัญหามาที่อีเมล [email protected] เพื่อให้ตรวจสอบหรือช่วยเหลือได้ค่ะ

Was this article helpful?

Related Articles