การตั้งค่าใช้ https ด้วยไฟล์ .htaccess

เมื่อเว็บไซต์มีการติดตั้ง SSL แล้ว แนะนำให้ตั้งค่าการใช้งานเพื่อบังคับใช้ SSL โดย

หากยังไม่มีไฟล์ .htaccess ให้สร้าง ไฟล์ ชื่อ .htaccess ขึ้นมา (ต้องมี . อยู่ด้านหน้า) จากนั้นให้นำ Code ด้านล่างนี้ใส่ในไฟล์ แล้วกด Save เมื่อใส่ Code เรียบร้อยแล้ว ให้ลองเข้าเว็บไซต์อีกครั้ง

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://yourdomain.com/$1 [R=301,L]

Was this article helpful?