ขั้นตอนการชี้ DNS Nameserver

การชี้ DNS Nameserver สามารถทำได้ดังนี้

1. Login เข้าสู่ระบบบริการลูกค้า https://my.thaidatahosting.com/
2. เลือกเมนู โดเมนเนม (Domainname)

3. เลือกแก้ไขข้อมูลที่ปุ่มรูปไขขวงทางด้านขวา

4. เลือกเมนู Nameserver เพื่อดำเนินการเปลี่ยน DNS Nameserver

5. กรอกข้อมูล Nameserver ที่ต้องการชี้ไป และกด แก้ไข Nameserver (Change Nameserver)

เมื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลง DNS Nameserver เรียบร้อยแล้ว จะใช้เวลาในการ Update ข้อมูลภายใน 24 ชั่วโมง หรือเร็วกว่านั้นขึ้นอยู่กับ Internet ที่ลูกค้าใช้งาน

หมายเหตุ หากเกิน 24 ชั่วโมงแล้ว DNS Nameserver ไม่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถแจ้งปัญหามาที่อีเมล [email protected] เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Was this article helpful?

Related Articles