การ Backup ข้อมูลเว็บไซต์ด้วยตนเอง

การ Backup ข้อมูลเว็บไซต์สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าไปที่ Control Panel ของ DirectAdmin
2. เลือก Create/Restore Backups

3. เลือกสิ่งที่ต้องการ backup และกด Create Backup

4. เมื่อระบบดำเนินการ backup เรียบร้อยแล้วจะมีแจ้งเตือนที่ Message System
5. เราสามารถเข้าไปดู หรือดาวน์โหลดไฟล์ backup เก็บไว้ได้ โดยเข้าไปที่ File

6. เลือกที่โฟลเดอร์ backups

7. จะเห็นว่ามีไฟล์ backup และ วันที่ backup ไฟล์นั้นๆ อยู่

Was this article helpful?