เริ่มต้นใช้งาน Minecraft Server บน Cloud VPS

เอาใจเหล่าเกมส์เมอร์ด้วยบริการ Cloud VPS Enterprise สำหรับเกมส์ minecraft โดยเฉพาะ บริการนี้ให้บริการบน Cloud VPS สำหรับเกมส์โดยเฉพาะ แยกชุดเซิร์ฟเวอร์จาก Cloud VPS for business อย่างสิ้นเชิง เพื่อพิสูจน์ความแรงและความเร็วของ Server

เริ่มต้นใช้งาน

หลังจากชำระค่าบริการและได้รับอีเมลแจ้งติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้ Minecraft game client  เชื่อมต่อโดยคลิก Multiplayer -> Direct Connect -> กรอก SERVER_IP:25565 -> Join Server

Minecraft จะใช้งานResource ค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้ Memory ตั้งแต่ 2GB ขึ้นไป

ระบบของเราจะติดตั้ง Minecraft ไว้ที่ path /home/minecraft/

สามารถใช้โปรแกรม putty SSH เข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อจัดการ config ต่างๆ ได้ครับ หรือจะใช้งานในโหมด screen session ได้ด้วยการพิมพ์ screen -r

หากต้องการออกจากโหมด screen session กด Ctrl+A, และ D.

 

Was this article helpful?

Related Articles