การอัพโหลดไฟล์ และการสร้างเอกสารใหม่ Upload & New Document

การอัพโหลดไฟล์ และการสร้างเอกสารใหม่นี้ใช้งานบนระบบ Zimbra Private Cloud เท่านั้นค่ะ

การอัพโหลดไฟล์
1. ไปที่หน้า Briefcase คลิก Upload File จะมีหน้าต่างขึ้นมา

2. เลือก Choose Files เมื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วคลิก OK

3. เมื่ออัพโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้ว สามารถดูตัวอย่างของไฟล์ได้ค่ะ

การสร้างเอกสารใหม่
1. ไปที่หน้า Briefcase คลิก New Document

2. กรอกชื่อเอกสาร และลายละเอียดตามต้องการ

3. เมื่อคลิก Save จะมีหน้าต่าง Add Document Version Notes สามารถเพิ่ม Note ได้ตามต้องการ หรือไม่ใส่ก็ได้ แล้วคลิก OK

4. เมื่อเพิ่มเอกสารเรียบร้อยแล้วสามารถดูรายละเอียดเอกสารได้ค่ะ

Was this article helpful?

Related Articles