การเข้าใช้งาน Zimbra Control Panel สำหรับผู้ดูแล

ซอฟต์แวร์ระบบอีเมลบางเจ้าจะรวมหน้า Admin และ Webmail ไว้ด้วยกัน แต่ระบบของ Zimbra การเข้าใช้งาน Zimbra Control Panel สำหรับผู้ดูแลนั้นจะแยกไว้คนละ Port ซึ่งการเข้าใช้งานในระดับ Admin สำหรับจัดการ User ในองค์กรนั้น สามารถเข้าได้ด้วยพอร์ต 7071 และบังคับต้องเป็น protocol https ที่มีความปลอดภัยมากกว่าการเข้าแบบ http ปกติ โดยมีรูปแบบดังนี้ https://mail.domain.com:7071

กรณีไม่ได้ติดตั้ง SSL ผู้ใช้ต้องยืนยันความปลอดภัยบนเว็บเบราเซอร์ด้วยตัวเองดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles