การติดตั้ง Dolphin ด้วยระบบอัตโนมัติ

1. เข้าไปที่เมนู Advance Features > Softacalos Auto Installer ใน DirectAdmin

2. เลือก CMS ที่ต้องการจะติดตั้งในที่นี่จะเลือกเป็น Dolphin

3. ทำการเซ็ตค่าตามที่ต้องการ ในที่นี่จะเลือก

  • Choose Protocal เป็น http://
  • Choose Domain เป็น cutieladyshop.com
  • In Directory เป็น dolph (หากต้องการให้ไฟล์เว็บอยู่ที่ public_html ไม่ต้องกรอกช่องนี้)

4. ทำการเซ็ตค่าตามที่ต้องการ
ส่วนของ Site Setting

  • Site Name : กำหนดชื่อเว็บไซต์
  • Site Description : กำหนดคำอธิบายเว็บไซต์

ส่วนของ Admin Account

  • Admin Username : กำหนดชื่อผู้ใช้ที่ต้องการสำหรับเข้าใช้งานในส่วนของผู้ดูแลระบบ
  • Admin Password : กำหนดรหัสที่ต้องการสำหรับเข้าใช้งานในส่วนของผู้ดูแลระบบ
  • Admin Email : กรอกอีเมลที่ต้องการ เพื่อรับข่าวสาร

5. กด Install แล้วรอซักครู่

6. เมื่อเสร็จแล้ว กดเข้าที่ลิ้งค์เพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์

Was this article helpful?

Related Articles