การ CHAT ใน HANGOUT

Hangout คือเครื่องมือที่ google นำมาให้ผู้ใช้ Google+ ได้ใช้พบปะสนทนากับผู้อื่นแบบเห็นหน้าผ่านกล้องเว็บแคม และสามารถพูดคุยกันผ่านไมโครโฟน

1. ไปที่รายชื่อติดต่อของแฮงเอาท์

Cloud E-mail Hosting

2. พิมพ์รายชื่อที่ผู้ใช้ต้องการ chat
3. พิมพ์ข้อความเพื่อ chat ได้เลย

Cloud E-mail Hosting

Was this article helpful?

Related Articles