การรายงานจดหมายขยะ Report Junk E-mail

1. คลิกเลือกอีเมลที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าอีเมลที่ต้องการรายงาน

2. คลิกที่ รายงานจดหมายขยะ

Cloud E-mail Hosting

Was this article helpful?

Related Articles