การตั้งค่า Forward Mail

การตั้งค่า Forward Mail

1. ทำการเข้าสู่ระบบ Google G Suite เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว เลือกที่รูป “ฟันเฟือง” คลิกเมนู “การตั้งค่า”

2. เลือกเมนู “การส่งต่อและ POP/IMAP” แถบด้านบน และเลือกการส่งต่อ คลิกที่ “เพิ่มที่อยู่สำหรับส่งต่อ”

3. กรอกที่อยู่อีเมลที่ส่งต่อ และ คลิกถัดไป

4. คลิกที่ “ดำเนินการต่อ”

5. ทำการคลิก “ตกลง” เพื่อให้ส่งรหัสยืนยันไปที่อีเมลส่งต่อ

6. ไปยังอีเมลที่ส่งต่อ เพื่อนำรหัสที่ได้รับมายืนยันที่อยู่อีเมลส่งต่อ

7. กรอกรหัสที่ได้รับ คลิก “ยืนยัน”

8. เลือกที่ “ส่งต่อสำเนาของจดหมายขาเข้า”และทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลง

Was this article helpful?

Related Articles