การอนุญาตแอปที่มีความปลอดภัยน้อย Allow Application Low Secerity

หากเราต้องการใช้งาน Google G Suite ผ่านโปรแกรมหรือแอปต่างๆ เช่น Microsoft Outlook, Windows live หรือแอพพลิเคชันต่างๆ ในโทรศัพท์ ซึ่งทำให้บัญชีมีความเสี่ยง เราต้องเปิดการเข้าถึงเพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมหรือแอปต่างๆ ได้ โดยสามารถเข้าไปเปิดการเข้าถึงได้ที่ https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps

Was this article helpful?

Related Articles