การ Export contacts ไปยัง Outlook

การนำรายชื่อผู้ติดต่อจาก Zimbra ไปยังโปรแกรม Outlook สามารถทำได้ดังนี้

1. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ไปที่ > Preferences

contacts1

2. เลื่อนหาทางเมนูด้านซ้าย ที่ > Import / Export

contacts2

3. เลือกที่ Contacts > Outlook 2003 Contacts

contacts3

4. ไปที่ All folders

contacts4

5. เลือก folder ที่ต้องการนำรายชื่อผู้ติดต่อไปใช้

contacts5

contacts6

6. กด Export

contacts7

7. นำไฟล์ .csv Import เข้า Outlook

contacts8

Was this article helpful?

Related Articles