การแนบไฟล์ใน Google G Suite

1. คลิกที่ปุ่ม เขียน

Cloud E-mail Hosting

2. คลิกที่ไอคอน คลิปหนีบกระดาษ เพื่อแนบไฟล์

Cloud E-mail Hosting

3. เรียกดูไฟล์ คลิกชื่อไฟล์ที่ต้องการแนบ แล้วคลิก Open

Cloud E-mail Hosting

4. เสร็จสิ้นการแนบไฟล์

Cloud E-mail Hosting

Was this article helpful?

Related Articles