การติดตั้ง Moodle ด้วยระบบอัตโนมัติ

1. เข้าไปที่เมนู Advance Features > Softacalos Auto Installer ใน DirectAdmin

2. เลือก CMS ที่ต้องการจะติดตั้งในที่นี่จะเลือกเป็น Moodle คลิก Install

3. ทำการเซ็ตค่าตามที่ต้องการ ในที่นี่จะเลือก

 • Version ของ Magento เป็น 1.9.2.4
 • Choose Protocal เป็น http://
 • Choose Domain เป็น cutieladyshop.com
 • In Directory เป็น magento (หากต้องการให้ไฟล์เว็บอยู่ที่ public_html ไม่ต้องกรอกช่องนี้)

4. ทำการเซ็ตค่าตามที่ต้องการ
ส่วนของ Site Setting

 • Site Name : กำหนดชื่อเว็บไซต์
 • Site Description : กำหนดคำอธิบายเว็บไซต์

ส่วนของ Admin Account

 • Admin Username : กำหนดชื่อผู้ใช้ที่ต้องการสำหรับเข้าใช้งานในส่วนของผู้ดูแลระบบ
 • Admin Password : กำหนดรหัสที่ต้องการสำหรับเข้าใช้งานในส่วนของผู้ดูแลระบบ
 • First Name : กำหนดชื่อผู้ดูแลระบบ
 • Last Name : กำหนดนามสกุลผู้ดูแลระบบ
 • Admin Email : กรอกอีเมลที่ต้องการ เพื่อรับข่าวสาร

5. รอสักครู่ การติดตั้งเป็นอันเสร็จสิ้น

6. จากนั้นเข้าทำการทดสอบไปยังหน้าเว็บไซต์

7. ใส่ Username และ Password ของ admin

Was this article helpful?

Related Articles