การติดตั้ง PrestaShop ด้วยระบบอัตโนมัติ

1. เข้าไปที่เมนู Advance Features > Softacalos Auto Installer ใน DirectAdmin

2. เลือก CMS ที่ต้องการจะติดตั้งในที่นี่จะเลือกเป็น PrestaShop คลิก Install

3. ทำการเซ็ตค่าตามที่ต้องการ ในที่นี่จะเลือก

  • Version ของ PrestaShop เป็น 1.6.1.6
  • Choose Protocal เป็น http://
  • Choose Domain เป็น cutieladyshop.com
  • In Directory เป็น presta (หากต้องการให้ไฟล์เว็บอยู่ที่ public_html ไม่ต้องกรอกช่องนี้)

4. ทำการเซ็ตค่าตามที่ต้องการ
ส่วนของ Site Setting

  • Store Name : กำหนดชื่อของ Store
  • Admin Folder : กำหนดชื่อโฟลเดอร์ของผู้ดูแล

ส่วนของ Admin Account

  • Admin Email : กรอกอีเมลผู้ดูแลระบบ
  • Admin Password : กำหนดรหัสที่ต้องการสำหรับเข้าใช้งานในส่วนของผู้ดูแลระบบ
  • First Name : กำหนดชื่อผู้ดูแลระบบ
  • Last Name : กำหนดนามสกุลผู้ดูแลระบบ

กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วคลิก Install

5. รอสักครู่ การติดตั้งเป็นอันเสร็จสิ้น

Was this article helpful?

Related Articles