การติดตั้ง phpBB ด้วยระบบอัตโนมัติ

1. เข้าไปที่เมนู Advance Features > Softacalos Auto Installer ใน DirectAdmin

2. เลือก CMS ที่ต้องการจะติดตั้ง ในที่นี่จะเลือกเป็น phpBB คลิก Install

3. ทำการเซ็ตค่าตามที่ต้องการ ในที่นี่จะเลือก

  • Choose Protocal เป็น http://
  • Choose Domain เป็น cutieladyshop.com
  • In Directory เป็น phpbb (หากต้องการให้ไฟล์เว็บอยู่ที่ public_html ไม่ต้องกรอกช่องนี้)

4. ทำการเซ็ตค่าตามที่ต้องการ
ส่วนของ Board Setting

  • Board Name : กำหนดชื่อของ Board
  • Site Description : กำหนดคำอธิบายเว็บไซต์
  • Board Email : กรอกอีเมลของ Board

ส่วนของ Admin Account

  • Admin Username : กำหนดชื่อผู้ใช้ที่ต้องการสำหรับเข้าใช้งานในส่วนของผู้ดูแลระบบ
  • Admin Password : กำหนดรหัสที่ต้องการสำหรับเข้าใช้งานในส่วนของผู้ดูแลระบบ
  • Admin Email : กรอกอีเมลผู้ดูแลระบบ เพื่อรับข่าวสาร

ส่วนของ Choose Language

  • เลือกภาษาที่ต้องการจะใช้ คลิก Install แล้วรอซักครู่

5. เมื่อเสร็จแล้ว กดเข้าที่ลิงก์เพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์

Was this article helpful?

Related Articles