การติดตั้ง PHP-Fusion ด้วยระบบอัตโนมัติ

1. เข้าไปที่เมนู Advance Features > Softacalos Auto Installer ใน DirectAdmin

2. เลือก CMS ที่ต้องการจะติดตั้งในที่นี่จะเลือกเป็น PHP-Fusion คลิก Install

3. ทำการเซ็ตค่าตามที่ต้องการ ในที่นี่จะเลือก

  • Choose Protocal เป็น http://
  • Choose Domain เป็น cutieladyshop.com
  • In Directory เป็น fusion (หากต้องการให้ไฟล์เว็บอยู่ที่ public_html ไม่ต้องกรอกช่องนี้)

4. ทำการเซ็ตค่าตามที่ต้องการ
ส่วนของ Site Setting

  • Site Name : กำหนดชื่อของเว็บไซต์

ส่วนของ Admin Account

  • Admin Username : กำหนดชื่อผู้ใช้ที่ต้องการสำหรับเข้าใช้งานในส่วนของผู้ดูแลระบบ
  • Admin Password : กำหนดรหัสที่ต้องการสำหรับเข้าใช้งานในส่วนของผู้ดูแลระบบ
  • Admin Email : กรอกอีเมลผู้ดูแลระบบ เพื่อรับข่าวสาร

5. หากมี Database อยู่แล้วสามารถ Import Database มาแทนที่การสร้าง Database ใหม่ได้ แต่ในที่นี่เราจะทำการสร้าง Database ใหม่
กรอก Database Name แล้ว Install

6. รอสักครู่ การติดตั้งเป็นอันเสร็จสิ้น

7. จากนั้นทำการทดสอบเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ กรอก Username และ Password ของผู้ดูแลที่ตั้งไว้

8. Login สำเร็จเป็นอันเสร็จสิ้น

Was this article helpful?

Related Articles