การติดตั้ง OpenCart ด้วยระบบอัตโนมัติ

1. เข้าไปที่เมนู Advance Features > Softacalos Auto Installer ใน DirectAdmin

2. เลือก CMS ที่ต้องการจะติดตั้ง ในที่นี่จะเลือกเป็น OpenCart คลิก Install

3. ทำการเซ็ตค่าตามที่ต้องการ ในที่นี่จะเลือก

 • Version ของ OpenCart เป็น 1.5.6.4
 • Choose Protocal เป็น http://
 • Choose Domain เป็น cutieladyshop.com
 • In Directory เป็น ocart (หากต้องการให้ไฟล์เว็บอยู่ที่ public_html ไม่ต้องกรอกช่องนี้)

4. ทำการเซ็ตค่าตามที่ต้องการ
ส่วนของ Store Setting

 • Store Name : กำหนดชื่อของ Store
 • Store Description : กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ Store
 • Store Owner : กำหนดชื่อเจ้าของ Store
 • Store Address : กรอกรายละเอียดที่อยู่ของ Store

ส่วนของ Admin Account

 • Admin Username : กำหนดชื่อผู้ใช้ที่ต้องการสำหรับเข้าใช้งานในส่วนของผู้ดูแลระบบ
 • Admin Password : กำหนดรหัสที่ต้องการสำหรับเข้าใช้งานในส่วนของผู้ดูแลระบบ
 • Admin Email : กรอกอีเมลผู้ดูแลระบบ เพื่อรับข่าวสาร
 • First Name : กำหนดชื่อผู้ดูแลระบบ
 • Last Name : กำหนดนามสกุลผู้ดูแลระบบ

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก Install แล้วรอสักครู่


6. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้รับลิงก์เพื่อเข้าใช้งานค่ะ

Was this article helpful?

Related Articles