การติดตั้ง Joomla ด้วยระบบอัตโนมัติ

1. เข้าไปที่เมนู Advance Features > Softacalos Auto Installer ใน DirectAdmin

2. เลือก CMS ที่ต้องการจะติดตั้ง ในที่นี่จะเลือกเป็น Joomla คลิก Install เพื่อเริ่มการติดตั้งโปรแกรม

3. ทำการเซ็ตค่าตามที่ต้องการ ในที่นี่จะเลือก

 • Version ของ Joomla เป็น 2.5.28
 • Choose Protocal เป็น http://
 • Choose Domain เป็น cutieladyshop.com
 • In Directory เป็น joomla16 (หากต้องการให้ไฟล์เว็บอยู่ที่ public_html ไม่ต้องกรอกช่องนี้)

4. ทำการเซ็ตค่าตามที่ต้องการ
ส่วนของ Site Setting

 • Site Name : ชื่อของเว็บไซต์
 • Site Description : รายละเอียดเว็บไซต์

ส่วนของ Database

 • Inport Sample Data : หากมี Database อยู่แล้ว สามารถ Import เข้ามาได้

ส่วนของ Admin Account

 • Admin Username : กำหนด Username ที่ต้องการสำหรับเข้าใช้งานในส่วนของผู้ดูแลเว็บไซต์
 • Admin Password : กัหนด Password ที่ต้องการสำหรับเข้าใช้งานในส่วนของผู้ดูแลเว็บไซต์

5.ทำการเซ็ตค่าตามที่ต้องการ แล้วกด Install เพื่อติดตั้ง Joomla

 • Real Name : กำหนดชื่อผู้ดูแลเว็บไซต์
 • Admin Email : กำหนด E-mail ผู้ดูแลเว็บไซต์

6. เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นจะแสดง URL สำหรับเข้าเว็บไซต์ที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles