การติดตั้ง Gallery ด้วยระบบอัตโนมัติ

1. เข้าไปที่เมนู Advance Features > Softacalos Auto Installer ใน DirectAdmin

2. เลือก CMS ที่ต้องการจะติดตั้ง ในที่นี่จะเลือกเป็น Gallery

3. ทำการเซ็ตค่าตามที่ต้องการ ในที่นี่จะเลือก
Version ของ Gallery เป็น 3.0.9
Choose Protocal เป็น http://
Choose Domain เป็น cutieladyshop.com
In Directory เป็น gallery (หากต้องการให้ไฟล์เว็บอยู่ที่ public_html ไม่ต้องกรอกช่องนี้)

4. ทำการเซ็ตค่า Admin Username, Admin Password, Admin Real Name และ Admin Email ตามที่ต้องการ แล้วกด install

Was this article helpful?

Related Articles