การติดตั้ง Drupal ด้วยระบบอัตโนมัติ

1. เข้าไปที่เมนู Advance Features > Softacalos Auto Installer ใน DirectAdmin

2. เลือก CMS ที่ต้องการจะติดตั้ง ในที่นี่จะเลือกเป็น Drupal 7

3. ทำการเซ็ตค่าตามที่ต้องการ ในที่นี่จะเลือก
Version ของ Drupal เป็น 7.44
Choose Protocal เป็น http://
Choose Domain เป็น cutieladyshop.com
In Directory เป็น drupal (หากต้องการให้ไฟล์เว็บอยู่ที่ public_html ไม่ต้องกรอกช่องนี้)

4. ทำการเซ็ตค่า Admin Username, Admin Password และ Admin Email ตามที่ต้องการ

5. หากมี Database อยู่แล้วสามารถ Import Database มาแทนที่การสร้าง Database ใหม่ได้ แต่ในที่นี่เราจะทำการสร้าง Database ใหม่
กรอก Database Name แล้ว Install

6. รอสักครู่ การติดตั้งเป็นอันเสร็จสิ้น

7. จากนั้นเข้าทำการทดสอบไปยังหน้าเว็บไซต์

8. ใส่ Username และ Password ของ Admin ที่ตั้งไว้

9. Login สำเร็จเป็นอันเสร็จสิ้น

Was this article helpful?

Related Articles